потребител:парола:
 

Електронни услуги

Достъп до Интернет

Достъпът до Интернет Ви дава възможност да се възползвате от неограничените услуги и информация, които предоставя глобалната мрежа - уеб страници, online реклама, е-commerce и други.
Можете да получите високонадежден достъп до глобалната мрежа от нас с гарантирано качество, скорост и параметри, независимо от телефонната Ви линия и се гарантира от непрекъснат мониторинг на състоянието на връзките и предоставената услуга.

Ако желаете, ние ще инсталираме и конфигурираме програмите, които са необходими, за да ползвате електронна поща и да черпите информация от Интернет от всяко работно място.