потребител:парола:
 

Електронни услуги

Инсталиране и окабеляване на локална мрежа

Качеството и продуктивността на бизнеса Ви са в пряка зависимост от пълноценното използване и управление на наличните системни ресурси. Ако компютрите във Вашия офис бъдат свързани в обща локална мрежа, тези характеристики нарастват многократно. По този начин обмяната на информация и преноса на корпоративните данни между отделните машини ще се извършва директно между тях Това ще сложи край на неудобствата при работа с дискети, ще допринесе за сигурността при достъпа и съхранението на информацията и ще даде въможност за централизирано управление на данните. Това ава възможност на потребителя да получи на всяки свой компютър Интернет и достъп на определено ниво до информация съхранявана на сървър или на отделна машина в локалната мрежа. Позволява възможности за контролиран достъп до определени области на мрежата от страна на служителите и клиентите на организацията с цел защита на информацията от неоторизиран достъп. Лесно се адаптира към нарастващо потребление без допълнителни големи инвестиции от страна на клиента.

Ние предлагаме цялостно решение на този проблем - инсталиране, настройка, администриране и обучение за LINUX и WINDOWS базирани мрежи.

Основата, върху която ще се изгради надеждна и бърза мрежа, е нейното окабеляване. Ние осигуряваме всички компоненти, необходими за построяване на модерно и сигурно окабеляване, както и техния монтаж.