потребител:парола:
 

Електронни услуги

Електронна поща

Ние даваме възможност на нашите клиенти изградят и организират своето комплексно присъствие в публичното online пространство.

Ние ще генерираме Вашите електронни пощенски кутии и ще осигурим тяхната технологична поддръжка. Те ще бъдат толкова на брой, колкото Вие пожелаете. E-mail адресите Ви ще имат уникални имена, каквито Вие изберете, като всички ще бъдат обединени под една обща "фамилия", която е Вашето регистрирано Интернет име. Така ще можете да комуникирате лесно, бързо и ефективно с Вашите партньори и клиенти, като оптимизирате максимално разходите си за комуникация.