Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows CF1 (компилация 8.1.0.831) Release Notes

Дата на публикуване 15.06.2012

ОТСТРАНЕНИ ПРОБЛЕМИ:

Компилация 8.1.0.831

·         (164724) В разделът „Уязвимости“ на прозореца „Отчети и хранилища“ в локалния интерфейс на програмата, бутонът „Сканирай пак“, който се използва за повторен тест за уязвимости сега е достъпен или недостъпен в зависимост от статуса на отметката „Разреши локалните задачи да бъдат показвани и управлявани“ в настройките на активната политика на Kaspersky Security Center.

ПРОМЕНИ:

Компилация 8.1.0.831

·         Броят на събитията, докладвани на Kaspersky Security Center е редуциран, което намалява натоварването на Kaspersky Security Center и на локалната мрежа.

·         (163470) Сега се налагат по-малко рестартирания на операционната система при отдалечено инсталиране на Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows , както и за откриване на програми, които са несъвместими с Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows.

·         След инсталиране на Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows, компонентът „Монитор на уязвимости“ е изключен по подразбиране. Ако програмата е инсталирана върху предходна версия, статусът на компонента ще остане такъв, какъвто е бил в предходната версия на програмата.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows е универсално средство за защита на информацията в локалната мрежа на организацията. Програмата осигурява защита от вируси и вредоносни програми, неизвестни заплахи и интернет-измами, а също и ви позволява да контролирате стартирането на програми от потребителите, и техния достъп до устройства и уеб ресурси.

Тази комплексна защита обхваща всички канали за получаване и предаване на данни. Гъвкавото конфигуриране на всеки компонент за защита и контрол позволява Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows да се адаптира за нуждите на всяка една организация.

Ново във функциите на програмата:

Какво е подобрено:

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ (МИНИМАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ)

За нормалното функциониране на програмата, компютърът трябва да отговаря на следните изисквания:

Общи изисквания:

Хардуерни изисквания към компютъра, на който са инсталирани операционни системи за работни станции:

Хардуерни изисквания към компютъра, на който са инсталирани операционни системи за файлови сървъри:

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials / Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard / Enterprise x64 Edition SP1, Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2, Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise SP2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard SP2, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition SP2:

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

За да инсталирате програмата стартирайте инсталационния файл и следвайте инструкциите на съветника за инсталиране.

По време на инсталацията, Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows открива и ви позволява да деинсталирате програми, които могат да повлияят на работата на компютъра на потребителя (дори да доведат до пълна неработоспособност), когато работят едновременно с продукта.

 

Можете да инсталирате Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows върху следните програми:

Всички съвместими настройки ще бъдат автоматично пренесени от KAV 6.0 MP3 и KAV 6.0 MP4 в Kaspersky Endpoint Security 8 за Windows.

Програмата може да бъде инсталирана отдалечено с помощта на Kaspersky Security Center.

Внимание! Програмата е съвместима с Kaspersky Security Center версия 9.0 или следваща.

Програмата може да бъде инсталирана в „тих“ режим, при който не се изисква участие на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗВЕСТНИ ПРОБЛЕМИ

·         Ако на компютъра се прилага политика на Kaspersky Security Center, която блокира стартирането на локални задачи, понякога локалната задача за обновяване може да генерира събитието „Стартирането на задачата е неуспешно. Причина: Стартирането на задачата е забранено от политика“, ако за задачата за обновяване е зададен „Автоматичен режим на стартиране. Този проблем може да се избегне, като за всички други задачи се зададе режимът на стартиране на задачата за обновяване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

© 2012 Kaspersky Lab ZAO. Всички права запазени.